Middle-Management în servicii sociale

Una dintre problemele majore ale sistemului de protecție a copilului din România e absența managerilor de nivel mediu în serviciile sociale. Acolo unde e nevoie de împuternicirea și încurajarea angajaților, găsim conducerea prin frică, prin sancțiuni. Managerii sunt ”șefi”, nu lideri. Dau ordine, nu consultă, nici nu implică oamenii în luarea deciziilor. De aici, o ”frânare” în sistem, o ”înțepenire” care are efecte negative asupra copiilor, în cele din urmă. Mai multă încredere în oameni ar duce la o performanță mai bună. Iar cursurile de specialitate, de management, care să fie practice, nu excesiv teoretice, ar avea ca rezultat un climat pozitiv, precum și servicii mai fluide și mai fiabile.

Pentru promovarea unui sistem de protecție a copilului nou, mai cald, mai uman, trebuie să începem cu oamenii care iau decizii în sistem. Aceștia trebuie să accepte că au multe de învățat, așa cum noi toți avem multe de învățat. Meteahna sistemului e că oamenii din poziții de management nici nu participă la cursuri de formare, pe principiul că ”ei știu despre ce e vorba”. Pe când, orice curs important ar trebui să înceapă tocmai cu ei. O dată ce managerii vor fi prezenți la cursurile de formare, vor fi mai performanți și vor conduce prin exemplu. Nu e nici o rușine în acceptarea faptului că mai avem de învățat. Trebuie doar să vrem să fim mai buni în ceea ce facem, în relațiile cu cei de lângă noi și, mai ales, în relațiile cu copiii.