„Împreună către bunăstare”: sprijin pentru familii monoparentale

Mă bucur să anunț că HHC România a câștigat proiectul „Împreună către bunăstare”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul POSDRU.Desfăşurat în parteneriat cu fundaţia „Hope and Homes for Children” UK, Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Simeria, are o valoare totală de 13.714.983,80 RON. În cei trei ani de implementare, se vor desfăşura activităţi de consiliere socială, psihologică şi medicală pentru minimum 500 de familii monoparentale din judeţele Maramureş, Satu Mare şi Hunedoara, cu scopul inserţiei lor profesionale. Proiectul va sprijini familiile monoparentale aflate în dificultate, prin intervenţii care să le dezvolte abilităţile sociale şi psihologice adaptabile la piaţa muncii. Sunt vizaţi 120 de părinţi singuri, care vor fi consiliați să se angajeze. Un număr de 200 de specialişti din domeniul asistenţei sociale vor beneficia de instruire profesională într-o manieră inovativă. În regiunile Nord-Vest şi Vest, există un total de 34.000 de familii monoparentale vulnerabile pe piaţa muncii, cu greutăţi în găsirea unui loc de muncă suficient remunerat pentru întreţinerea membrilor familiei, ceea ce duce la renunţare din partea lor şi, în consecință, la un mediu familial trist şi sărac. Specialiştii instruiţi îi vor putea informa şi consilia, astfel încât să se poată reintegra socio-profesional. Un alt produs al proiectului va fi „Ghidul de proceduri în munca cu familiile monoparentale din perspectiva ocupării pe piaţa muncii”, care va putea fi accesat şi consultat de către specialiştii din domeniu, dar şi de către părinţii singuri care doresc să fie informaţi. Proiectul se concentrează şi pe dezvoltarea unui serviciu de educație timpurie cu program adaptat, pentru copiii care provin din familii monoparentale dependente, pe dezvoltarea unui centru de consiliere a familiilor monoparentale, pe crearea unui centru de formare profesională pentru specialiştii care lucrează cu părinţi singuri, precum şi pe forme de sprijin material în vederea dezvoltării sau reconversiei profesionale a acestor părinţi. Activităţile vor fi demarate de un grup multidisciplinar de experţi, incluzând asistenţi sociali, psihologi, medici şi formatori cu experienţă vastă în munca de consiliere a familiilor monoparentale.