Instituția Zau de Câmpie din Mureș e închisă!

A mai căzut una! Instituția Zau de Câmpie din județul Mures e închisă. Avea o capacitate de 60 de copii. Munca a durat doi ani și a implicat operațiuni sociale, psihologice și de capacitate organizațională. Echipa de proiect (formată din specialiști ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și ai HHC România) au stabilit un plan de servicii care a inclus realizarea a două case de tip familial, sprijin pentru viața independentă, reintegrarea în familiile naturale și extinse, dar și folosirea serviciilor de tip familial deja existente în județ. Partenerii noștri strategici, ARK - Absolute Return for Kids, ne-au fost alături în acest proiect.

Am lucrat pe stoparea instituționalizării, prin prevenirea separării copiilor de părinții lor. Alți 41 de copii și tineri au beneficiat direct de sprijin, iar intrarea lor în instituții a fost evitată. Angajații serviciilor sociale au beneficiat de asistență tehnică, pentru creșterea capacității de implementare a programelor de prevenire.

Am construit două case de tip familial, pe modelul cuplului de părinți sociali, sprijiniți de câte un educator. 44 de copii sunt mai fericiți și mai aproape de o familie. Iar județul Mureș e mai aproape de reforma serviciilor sociale.