Sărăcia înghite copiii din România

Știți că între 72 și 78% din copiii din țara noastră suferă de deprivare materială severă? Sărăcia de care suferă direct copiii e cea mai cruntă între toate statele europene. Și acolo unde rămân alături de părinți, sărăcia le stoarce copiilor șansa la o sănătate, la educație, la ocrotire adecvată. Traumele și rănile lăsate de o copilărie chinuită își vor pune cu siguranță amprenta asupra lor.