Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale rezidențiale bazate pe familie, prin fonduri structurale

Am depus, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, argumentarea pentru alocarea de fonduri structurale care să dezvolte rețeaua de servicii sociale rezidențiale bazate pe familie și pe comunitate. Doar așa se poate finaliza procesul de închidere a instituțiilor de tip vechi, pentru că cea mai mare greutate în astfel de proiecte e legată de banii de infrastructură. Esența solicitărilor noastre e mai jos: ”Reformele din sistemul de protecție a copilului trebuie finalizate în România. Pentru implementarea reformei, trei sunt schimbările de paradigmă necesare în sistemul de protecție a copilului:

  1. Trecerea de la o paradigmă a îngrijirii în medii instituționale la una a îngrijirii în medii familiale.
  2. Trecerea de la o paradigmă în care copilul e obiectul protecției copilului, la una în care copilul și părinții săi, adică familia, e obiectul asistenței sociale preventive și, implicit, al protecției copilului.
  3. Trecerea de la o paradigmă a intervenției reactive, tardive, când intervenția se face la efect, când lucrurile sunt deja întâmplate și criza explodată, la una a intervenției proactive, preventive, într-o etapă în care intervenția se face la cauză, când lucrurile pot fi încă rezolvate fără ca separarea familială, sau instituționalizarea copiilor, să se fi produs.

Pentru ca elementele de mai sus să se producă, e necesară implementarea următoarelor etape esențiale:

  • Eradicarea instituțiilor de tip vechi pentru copii și trecerea spre un sistem bazat pe prevenirea separării copilului de familie, asistență maternală și îngrijire rezidențială de tip familial, prin finalizarea procesului de dezinstituționalizare;
  • Implementarea și extinderea la scară națională a scopului, eficacității și eficienței serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, pentru a împiedica instituționalizarea cu consecințe atât de catastrofale asupra copiilor;
  • Oferirea de măsuri reale de sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului: cazare și locuri de muncă.”

Tot materialul în aveți în atașament.