Închiderea instituțiilor de tip vechi pentru copii este o prioritate de finanțare structurală

Raportul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) a fost votat în comitetul REGIO al Parlamentului European. Membrii Parlamentului European au votat păstrarea clauzei care identifică dezinstituționalizarea ca prioritate pentru fondurile structurale. La modul concret, Raportorul pentru ERDF și Comitetul de Dezvoltare Regională (Regional Development) nu numai că au menținut textul propus de Comisie (”tranziția de la servicii în instituții la servicii bazate pe comunitate”), dar au întărit textul, adăugând o mențiune explicită legată de serviciile de sprijin pentru familii (”tranziția [...] la servicii bazate pe comunitate și pe familie”). Eurochild a făcut lobby puternic făcut pentru obținerea acestui rezultat, care are la bază rolul crucial al intervenției timpurii și al serviciilor familiale de prevenire - ca alternative la instituționalizarea copiilor. Acest pas înainte duce la legitimarea alocărilor de fonduri structurale pentru prevenirea separării copilului de familie și pentru crearea de alternative rezidențiale de tip familial.

Finalizarea procesului de închidere a instituțiilor de tip vechi pentru copii devine o țintă tot mai realistă!